Plusklas Boerhaaveschool

04 oktober 2023

Plusklas Boerhaaveschool
In deze groep komen leerlingen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten; Leren leren: werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren Leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken Leren (samen)leven: inzicht in jezelf, samenwerken.
Het lesprogramma van de plusklas is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoefte van de leerlingen. We werken aan het verder ontwikkelen van vaardigheden zoals: abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, etc.
Daarnaast kijken we naar eventuele problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals: faalangst, perfectionisme en motivatie voor school. Samen met de leerling proberen we dit te ondervangen en te veranderen.

Gelijkgestemden
Ze werken en denken op een gelijkwaardig niveau en delen dat met elkaar, zodat ze ook leren van elkaar. Deze samenwerking is juist voor deze hoogbegaafde leerlingen prettig en belangrijk. Ze herkennen zichzelf en worden uitgedaagd.
Samen met de leerkracht worden doelen gesteld die ze doormiddel van verschillende activiteiten proberen te realiseren: breinkrakers, inhoudelijke projecten, filosoferen, debatteren en creatieve (denk)opdrachten.

Plaatsingsprocedure
Heeft een leerling meer uitdaging nodig en komt dat uit de screening Sidi-PO dan kunnen de leerkracht, de intern begeleider en de HB-specialist deze leerling plaatsen in de plusklas. De plaatsing vindt plaats in afstemming en met toestemming van de ouders.

Naast de plusklas hebben we ook een leerkracht die twee dagen per week extra ondersteuning biedt aan kinderen die dit nodig hebben.
Voor meer informatie: Protocol hoogbegaafdheid groep 1 t/m 8

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies