Ouderbijdrage en andere kosten

Ouderbijdrage

 

De Ouderraad bestaat dit jaar uit 7 ouders en 2 leerkrachten. Achter de schermen regelen zij de extra aciviteiten op school. Voor het Sinterklaasfeest zorgen zij voor (schoen)cadeautjes, de ontvangst van Sinterklaas en de Pieten en de versiering in de school. Met Kerst zorgen ze voor lekkernijen voor de kinderen tijdens de kerstknutselmarkt en voor de kerstborrel voor de ouders. Ook levert de Ouderraad een bijdrage aan eventuele excursies, sportdagen en de musical en de afsluiting van het schooljaar.

 

Voor deze activiteiten krijgt de school geen Rijksvergoeding en vraagt daarom via de Ouderraad een vrijwillige bijdrage per kind per schooljaar. Als uw kind later instroomt, wordt dit naar rato berekend.

 

Via het Mijn School portaal krijgen ouders een brief met daarin de nodige informatie en een betalingslink of QR-code. Daarnaast is er ook de mogelijkheid de ouderbijdrage in termijnen te betalen.

 

Noot:

In voorgaande jaren werd aan het begin van het schooljaar ook de bijdrage voor de schoolreisjes en schoolkamp gevraagd. Dat wordt dit jaar niet gedaan, daar nog niet duidelijk/bekend is of deze door kunnen gaan. Als blijkt dat dit zo is, zal er alnsog een betaalverzoek naar alle ouders/verzorgers uitgaan.

 

De Ouderraad heeft geen eigen e-mailadres, maar mocht u vragen e/o opmerkingen hebben, dan kunt u uw mail sturen naar:

administratie@boerhaave.o2g2.nl

 

Vriendelijke groet,

Carla (voorzitter), Maaike (secretaris), Ieneke (penningmeester), Hanneke, Dorien, Janneke, Martine, Petra en Daniël

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies