Ouderbijdrage en andere kosten

Ouderbijdrage

De ouderraad bestaat uit ouders en twee leden uit het team en ondersteunt bij de organisatie van feesten als Sinterklaas, paasontbijt, Sint-Maarten, etc. Onze school vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze activiteiten zijn een belangrijke aanvulling op ons verplichte onderwijsprogramma. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen vinden we het belangrijk dat iedereen hieraan mee kan doen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, leidt dan ook niet tot uitsluiting van leerlingen voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding ervan wordt vastgesteld in overleg met de MR.  

Inwoners van Groningen met een minimuminkomen en schoolgaande kinderen kunnen in veel gevallen een tegemoetkoming krijgen voor de ouderbijdrage en de schoolreizen. Als u daar recht op heeft, ontvangt u van de dienst SOZAWE een brief.  

Via het Social Schools portaal krijgen ouders een brief met daarin de nodige informatie en een betalingslink of QR-code. Daarnaast is er ook de mogelijkheid de ouderbijdrage in termijnen te betalen.

De Ouderraad heeft geen eigen e-mailadres, maar mocht u vragen e/o opmerkingen hebben, dan kunt u uw mail sturen naar:
administratie@boerhaave.o2g2.nl

 

Vriendelijke groet,

Carla (voorzitter), Ieneke (penningmeester), Hanneke, Dorien, Janneke, Martine, Petra en Asia

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies