AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring website Boerhaaveschool

 

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens die wij via de website ontvangen; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De Boerhaaveschool, gevestigd aan Veenweg 1-1 9728 NH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij administratie@boerhaave.o2g2.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website

De Boerhaaveschool verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website aan ons verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan De Boerhaaveschool verstrekt. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website

De Boerhaaveschool verwerkt via de website zogenoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan De Boerhaaveschool verstrekt.

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@boerhaave.o2g2.nl 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken op onze website

De Boerhaaveschool verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

- U te kunnen informeren over onze dienstverlening.

- Het afnemen of uitvoeren van onze diensten met u te kunnen afstemmen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren die zijn aangeleverd via onze website

De Boerhaaveschool bewaart via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Boerhaaveschool verstrekt uitsluitend via de website verstrekte persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Voor uitleg over cookies en het actuele gebruik van cookies op de website door De Boerhaaveschool verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: administratie@boerhaave.o2g2.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

 

De Boerhaaveschool wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: administratie@boerhaave.o2g2.nl.

Documenten
Op onze website – https://boerhaaveschool.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html maken we gebruik van functionele - en analytische cookies.
In deze Privacyverklaring van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (verder te benoemen als Openbaar Onderwijs Groningen) leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt, wanneer de websites van Openbaar Onderwijs Groningen worden bezocht. Het cookiebeleid is hier onderdeel van.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies