Onderwijsaanbod

De basis en de wereld: een breed aanbod

Lezen, schrijven, rekenen, taal: ruim 50% van de tijd besteden we hieraan. We werken bijvoorbeeld met Novoskript, Estafette, Rekenrijk en Vlot en Veilig lezen. Via methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen houden wij nauwlettend de vorderingen van de kinderen bij. We volgen en beoordelen ieder kind op zijn eigen mogelijkheden. Ieder kind krijgt een op zijn of haar mogelijkheden toegesneden taak. Dit kan alleen of samen met anderen. De wereld ontdekken: Kinderen leren via de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek de wereld kennen. We maken intensief gebruik van de mogelijkheden van de computer en het digitale schoolbord.

Sociaal-emotioneel: Even belangrijk! 

Het op een vriendelijke manier omgaan met elkaar, opkomen voor elkaar, omgaan met verschillen en elkaar helpen. Dat is de basishouding in ons doen en laten. Pesten en intimidatie op school heeft ook onze grootste aandacht. Door de hele school geldt dat pesten nooit leuk is en dus altijd moet stoppen. Als een kind meldt dat het geplaagd wordt, of als u als ouder daar vragen over heeft, kunt u daarmee altijd terecht bij de leerkracht. Meld het dus altijd als u denkt dat er wat aan de hand is en stimuleer uw kind dat ook te doen. Naast omgangsregels in de groep, hebben we ook een protocol gedrag & pesten op school. Verder willen we cyberpesten van de school weren. Ook daarvoor vragen wij u als ouders alert te zijn.

Download hier het protocol gedrag & pesten

 

Cultuur en Sport: leer de wereld van een andere kant en wees nieuwsgierig!

Gedurende het jaar zijn er lessen beeldende vorming en groepsvoorstellingen. Daarnaast krijgen de groepen 3/4 en 5/6 Algemene Maatschappelijke Vorming. De kinderen in groep 1/2 gymnastieken met hun eigen leerkracht in school. Ze hebben een gymtas op school, met een gympak of broek met shirt en gymschoenen. Graag allemaal voorzien van naam. De tas blijft op school.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer een gymles per week, verzorgd door de vakleerkracht.  
Daarnaast is er volop aandacht voor trends in de huidige en toekomstige sportcultuur. Zo is er jaarlijks een sportdag voor alle groepen en zijn er meerdere keren sportactiviteiten van buitenschoolse aanbieders, meestal waar we met een specifieke bouw aan meedoen. Bijvoorbeeld Beachvolleybal met 7/8 op de grote Markt, judo/weerbaarheid voor de groepen 3/ 4, voorbereiden en meedoen aan de 4Mijl (vanaf groep 5) tennisclinics, basketbalclinics, badmintonclinics enz.

Leren buiten de school

Soms komen onderwerpen aan de orde, die extra duidelijk kunnen worden gemaakt door met de leerlingen een bezoek te brengen aan b.v. een museum of een expositie waar informatie kan worden gegeven over een specifiek onderwerp. Het gebeurt regelmatig dat een groep er op uitgaat om een bepaalde les-activiteit buiten de school te onderzoeken. Dit soort excursies wordt altijd van tevoren aan de ouders bekend gemaakt. Vaak worden ouders gevraagd te helpen bij een dergelijk uitstapje, bijvoorbeeld door te helpen met het vervoer of door een groepje te begeleiden.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies