Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen meepraten over de school via de Medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten:

Ouders:

 


Manon Nienhuis (voorzitter)

Sacha van Twillert (lid)

Suzanne Pesman (lid)

 

Leerkrachten:

Ilse van der Wal

Annemieke Edens

Hilga Emmens

 

We vergaderen ongeveer 1 keer per 6 weken. Dan komen onderwerpen aan bod over het beleid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De MR adviseert de directie over besluiten die hierover genomen worden en bij sommige belangrijke beslissingen moet de MR ook instemmen. De vergaderingen zijn openbaar en ouders mogen aansluiten als ze dat willen. Wilt u iets aan de orde stellen binnen de MR? Neem dan contact op door een mail te sturen naar mr@boerhaaveschool.nl

Gemeenschappelijke MR

Op gemeentelijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor openbare scholen. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR (instemmings- of adviesrecht), maar behandelt alleen onderwerpen die de school overstijgen. Elke openbare school in de gemeente Groningen heeft 1 afgevaardigde (ouder of personeel) als vertegenwoordiger in de GMR.  

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies