Info

Ouders zijn voor ons natuurlijk heel erg belangrijk. Goed contact tussen u en de school over uw kind is voor ons prioriteit. U kunt ons altijd benaderen om even te praten. Loop even binnen, vaak kan het meteen wel even, of we maken een afspraak. Daarnaast kunt u op verschillende manieren op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen op onze school.

Social Schools

We maken gebruik van Social Schools. Dat is een afgeschermde website die gebruikt wordt voor mailings, persoonlijke berichten, agenda’s en het plannen van oudergesprekken. Via Mijnschool kunnen u en de leerkracht communiceren. De schoolinformatie van uw kind is hierin inzichtelijk.

Rapport en 10-minutengesprek

In februari en voor de zomervakantie krijgen de kinderen een verslag mee. Hierin staan de vorderingen op het gebied van de leerstof, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Na de uitreiking van de verslagen, organiseren we 10-minutengesprekken tussen ouders en leerkracht. Natuurlijk kunnen er tussendoor ook gesprekjes plaatsvinden. 

Informatiebijeenkomsten: Inloopochtenden

Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij u in de groep kunt kijken, uitleg kunt krijgen van uw kind en de leerkracht over de gang van zaken in de groep en andere ouders kunt ontmoeten.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies