Complimenten en klachten

Heeft u suggesties voor verbetering of bent u niet tevreden over iets? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Samen komen we vast tot een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, enz., worden zeer serieus genomen. Wacht niet als dit gebeurt. Neem contact met ons op!

 

Complimenten

Als iets niet goed gaat, moeten we dat horen. We horen het ook graag als het wel goed gaat!
Doen we het goed? Had uw kind plezier op school? Heeft uw kind iets moois geleerd? Wij houden van complimenten.

 

Een officiële klacht indienen?

Klachten worden eerst binnen de school behandeld. Via de groepsleerkracht, locatieleider en vervolgens de directeur. Als u er met de school niet uitkomt, kan de klacht via de contactpersoon van de school aan het College van Bestuur van O2G2 gezonden worden (zie hiervoor verder de klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen). De contactpersoon op school is Hesley van Houwelingen. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtencoördinator van het schoolbestuur.

Klachtenregeling OOGG 

Voor wat betreft de externe klachtencommissie zijn we als openbaar onderwijs sinds de verzelfstandiging aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

Bij klachten kunt u ook altijd contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. 

Telefoon 0900 111 3 111.

Een klacht moet binnen een jaar na de gedraging of beslissing worden ingediend.

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies